รู้จักกับ “Electric induction motor” มอเตอร์ไฟฟ้า อีกหนึ่งความสำคัญ

Electric induction motor

Electric induction motor หรือ มอเตอร์ไฟฟ้านั้นค่อนข้างมีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมอย่างมากเนื่องจากว่ามีการใช้งานที่ค่อนข้างหลากหลายจึงทำให้กลายเป็นอีกหนึ่งความสำคัญของมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยเช่นกัน ดังนั้นในบทความนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับ Electric induction motor หรือ มอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำกันนะครับว่ามีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมอย่างไรบ้าง   คุณณลักษณะของ “Electric induction motor  ความเร็วรอบของคงที่ โดยความเร็วรอบนั้นจะขึ้นอยู่กับแหล่งกำเนิดไฟฟ้าสลับ แต่จะมีการเปลี่ยนตามโหลด แรงบิดหมุนต่ำ ฃ  ในการสร้างมอเตอร์ประเภทนี้นั้น โครงสร้างจะไม่ซับซ้อน ในการบำรุงรักษานั้นค่อนข้างง่าย เนื่องด้วยไม่มีอุปกรณ์ที่เรียกว่า คอมมิวเตอร์ จึงทำให้ราคาถูก  อุตสาหกรรมนำมาใช้งาน และ   นำมาใช้ประโยชน์อย่างหลากหลาย โดยมีเกือบจะทุกอุตสาหกรรม เช่น ขับเคลื่อนลิฟท์  สายพานลำเลียง เครื่องกลึง และ เครื่องไส   ส่วนประกอบของ Electric induction motor  Stator : จะมีขดลวดอาร์เมเจอร์พันที่ขั้วแม่เหล็ก 3ชุด  โดยอาจจะต่อแบบเดลต้า หรือ อาจจะต่อแบบวายก็ได้ โดยจะมีหน้าที่สร้างสนามพลังแม่เหล็ก   Rotor : โดยในมอเตอร์นั้นจะมี การโรเตอร์อยู่ …