ผลเสียจากอนุภาคที่มีต่อระบบลมอัดและความสำคัญของตัวกรองอากาศ

ตัว กรอง อากาศ

เครื่องอัดลมหรือ Air compressor อุปกรณ์ที่มีความสำคัญอย่างมากนิยมใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างแพร่หลายแต่ปัญหาที่มักพบบ่อยเกี่ยวกับระบบลมอัดคือความสะอาดที่ยังไม่เพียงพอ อาจเป็นไปด้วยไอน้ำไอน้ำมันรวมถึงฝุ่นละออง ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องกรองเอาสิ่งสกปรกต่างๆ ออกจากลมอัดให้ได้มากที่สุด โดยปกติแล้วอากาศที่อยู่รอบรอบของโรงงานอุตสาหกรรมมักมีอนุภาคขนาดเล็ก หลักๆ อย่างที่บอกว่ามักมี ไอระเหยของน้ำมัน น้ำหรือฝุ่นละอองต่างๆ ที่ปะปนอยู่ในอากาศอนุภาคเหล่านี้มักทำให้ระบบลมอัดมีปัญหาตามมาได้ ดังนั้น เราควรเลือกตัวกรองอากาศหรือ Air filter ที่ดีที่สุดและเหมาะสมกับการใช้งานของระบบลมอัด ผลเสียจากอนุภาคที่มีต่อระบบลมอัด หากมีไอระเหยของน้ำก็อาจทำให้เกิดสนิม การชะล้างของน้ำมันหล่อลื่นในระบบและทำให้ประเก็นหรือซีนบางชนิดเปียกส่งผลทำให้คุณสมบัตินั้นลดน้อยลงได้ ในกรณีที่มีน้ำมันก็จะทำลายระบบหล่อลื่น เนื่องจากน้ำมันส่งผลเสียต่อคุณสมบัติของการหล่อลื่นและคราบน้ำมันจะเกิดการปกคลุมอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งทำให้ความแม่นยำในการทำงานลดลงและลดประสิทธิภาพของการทำงานลงได้สำหรับสารไฮโดรคาร์บอนในน้ำมันก็จะทำให้เกิดเป็นกรดขึ้นมาซึ่งจะทำให้เกิดผลเสียต่ออุปกรณ์ต่างๆ ได้ในภายหลัง ฝุ่นละอองส่งผลทำให้พื้นผิวของวัสดุหยาบและเพิ่มอัตราการสึกหรอ ลดอายุการทำงานของอุปกรณ์ลงและทำให้อุปกรณ์ลมอัดอุดตันได้  มาถึงตรงนี้ทุกคนคงรู้แล้วใช่หรือไม่ว่าตัวกรองอากาศมีความสำคัญอย่างไรต่อระบบลมอัดเพราะหากมีอานุภาพแปลกปลอมต่างๆ ที่ปะปนอยู่ในระบบลมอัดก็จะส่งผลเสียต่ออุปกรณ์ทำให้ประสิทธิภาพของ Air compressor ลดน้อยลงไม่ว่าจะเป็นน้ำน้ำมันหรือฝุ่นละอองก็ตาม ข้อแนะนำในการเลือกซื้อตัวกรองอากาศที่เหมาะสมกับโรงงานอุตสาหกรรม เลือกตัวกรองอากาศที่มีประสิทธิภาพ ควรตรวจเช็คให้ดีก่อนตัดสินใจซื้อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าความสูญเสียแรงดัน ระบบการกักเก็บน้ำมันและของเหลว ระบบการระบายลมเข้าออก เลือกตัวกรองอากาศให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานเพราะตัวของอากาศแต่ละรุ่นแต่ละประเภทมีคุณสมบัติไม่เหมือนกัน บางรุ่นโดดเด่นของการกรองของเหลวหรือไอน้ำที่ดี แต่บางรุ่นก็เน้นการกรองอากาศและของแข็งและที่สำคัญก็ต้องเลือกที่ความคุ้มค่า หากคุณมีงบประมาณจำกัดคุณอาจไม่จำเป็นต้องใช้เงินมากมายมหาศาลในการซื้อตัวกรองอากาศที่ราคาแพงแต่ให้เน้นที่ความคุ้มค่าในการใช้งานทดแทน ตรงจุดนี้ช่วยให้คุณสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากเลย