โรงไฟฟ้าในประเทศไทยมีกี่แห่ง อะไรบ้าง

ไฟฟ้า เป็นพลังงานหลักที่ใช้กันทั่วทั้งโลก ซึ่งสามารถกำเนิดมาได้จากหลากหลายแหล่งพลังงาน และเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ ความมั่นคงทางพลังงาน โดยเฉพาะในประเทศไทย ที่มีอัตราการเติบโตยังคงเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ และการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน ส่งผลให้มีการสร้าง โรงไฟฟ้า ขึ้นหลายแห่งในประเทศ เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งจะมีกี่แห่ง มีที่ไหนบ้างนั้น เราจะพาไปทำความรู้จักให้มากยิ่งขึ้น    โรงไฟฟ้าคืออะไร   การก่อสร้างโรงไฟฟ้าโดยส่วนใหญ่จะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของทั้งรัฐบาลและภาคเอกชน ซึ่งเป็นแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าโดยการแปลงพลังงานในรูปแบบอื่น ๆ ให้กลายเป็นกระแสไฟฟ้า เช่น ขยะ ความร้อน แสงอาทิตย์ เป็นต้น   โรงไฟฟ้าในประเทศไทยมีกี่แห่ง อะไรบ้าง   โรงไฟฟ้าหลักที่ขึ้นตรงกับทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตมีทั้งหมด 9 แห่ง ได้แก่   1. โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าชั้นดี ใช้ถ่านหินลิกไนต์เป็นเชื้อเพลิง โดย ณ ปัจจุบัน มีโรงไฟฟ้ารวมทั้งหมด 10 เครื่อง และมีกำลังผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 1.8 พันล้านหน่วยต่อปี ซึ่งมีข้อดีในการลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้าพลังงานไฟฟ้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาแพงและไม่แน่นอน     2. โรงไฟฟ้าบางปะกง ไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนร่วม โดยอาศัยเชื้อเพลิงจากน้ำมันดีเซลและก๊าซธรรมชาติ ประกอบไปด้วย โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจำนวน 4 เครื่อง ที่มีกำลังการผลิตไฟฟ้าในปริมาณที่ต่างกัน โดยกระจายออกเป็น 2 รูปแบบ คือ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน 2 เครื่อง มีกำลังผลิตเครื่องละ 550 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมจำนวน 2 ชุด กำลังผลิตชุดละ 337.50 เมกะวัตต์  3. โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้พลังงานความร้อนร่วม …

การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน ระหว่างผู้ชายและผู้หญิงแตกต่างอย่างไร และมีขั้นตอนในการเตรียมตัวอย่างไร

สรีระและโรคบางชนิดของผู้หญิงและผู้ชาย มีอัตราการเกิดที่แตกต่างกัน ดังนั้นการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน จะมีบางรายการที่จะต้องมีโปรแกรมการตรวจที่ต่างกันออกไป ซึ่งจะมีอะไรบ้างนั้ จะพาไปไขข้อข้องใจพร้อม ๆ กับแนะนำวิธีการเตรียมตัวก่อนการตรวจสุขภาพ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับแพทย์ในการวินิจฉัยได้อย่างถูกต้องแม่นยำ   การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน มีข้อดีอย่างไร   สาเหตุที่หลายองค์กรให้ความสำคัญในการตรวจสุขภาพของพนักงาน ก่อนที่จะกลายมาเป็นบุคลากรในบริษัทนั้น ก็เพื่อต้องการสร้างความมั่นใจว่า บุคคลนั้น ๆ จะสามารถรับมือกับลักษณะการทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง    การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน ระหว่างผู้ชายและผู้หญิง แตกต่างกันอย่างไร   โดยทั่วไปแล้วการตรวจร่างกายระหว่างผู้หญิงและผู้ชาย มีโปรแกรมการตรวจที่เป็นไปในลักษณะเดียวกัน แต่จะมีเพียงบางรายการเท่านั้น ที่จะมีการตรวจแยกออกมา ดังต่อไปนี้   1. ผู้หญิง   การตรวจภายใน เพื่อตรวจหาความผิดปกติ และสัญญาณของโรคมะเร็งปากมดลูก โดยทำการเก็บตัวอย่างจากช่องคลอด   ตรวจเต้านม เพื่อตรวจหาความผิดปกติของก้อนเนื้อ ที่เป็นสัญญานของโรคมะเร็งเต้านม   2. ผู้ชาย   ตรวจคัดกรองลมโป่งพอง โดยเฉพาะผู้ที่มีประวัติการสูบบุหรี่ ที่จะต้องได้รับการตรวจผ่านการอัลตราซาวด์หรือเอ็กซเรย์   ตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก ซึ่งค่าเฉลี่ยจะพบในผู้ชายที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป โดยจะทำการตรวจด้วยกันเจาะเลือดเพื่อหาสารพีเอสเอ และตรวจด้วยการคลำด้วยนิ้วมือหรืออัลตร้าซาวด์    ขั้นตอนในการเตรียมตัวเพื่อตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน   1. ประวัติการรักษา ในกรณีที่ผู้ที่จะทำการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน มีประวัติการแพ้ยา แพ้อาหาร จะต้องมีเอกสารนำไปใช้ในการยืนยันกับแพทย์ เพื่อประกอบการวินิจฉัย รวมไปถึงกิจกรรมที่จะส่งผลต่อความคลาดเคลื่อนของผลการตรวจ เช่น การสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การออกกำลังกาย การใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ปัญหาความผิดปกติภายในร่างกาย เป็นต้น …

แนะนำการเลือกระหว่าง ผู้รับเหมา กับบริษัทรับสร้างบ้าน ประเภทไหนดีกว่ากัน

เชื่อว่าทุก ๆ ท่าน ต่างต้องการมีบ้านเป็นของตัวเองสักหลังอย่างแน่นอน ซึ่งการสร้างบ้านให้ออกมาตรงกับความต้องการ และมีมาตรฐาน ถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของการสร้างบ้าน แต่ต้องบอกเลยว่าการสร้างบ้านนั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทีเดียว ทั้งเรื่องของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง แบบบ้าน รวมถึงการเลือกผู้รับเหมา ต่างเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญทั้งสิ้น ในปัจจุบันจะมีทั้งผู้รับเหมา ที่เป็นตัวบุคคล รวมทั้งบริษัทรับสร้างบ้าน ที่มีการเปิดในนามของนิติบุคคล เพราะฉะนั้นมาดูข้อแตกต่างของการเลือกผู้ประกอบการก่อสร้างกันเลยดีกว่า  การสร้างบ้านด้วยผู้รับเหมาก่อสร้าง จะเป็นการหาผู้รับเหมาก่อสร้างเข้ามาดูตั้งแต่ขั้นตอนแรกไปจนถึงขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งการเลือกผู้รับเหมาจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกยอดนิยมของผู้ที่ต้องการสร้างบ้าน เนื่องจากจะมีราคาที่ไม่สูงมากจนเกินไป อีกทั้งยังสามารถเลือกวัสดุที่ต้องการได้อีกด้วย แต่การเลือกผู้รับเหมารับสร้างบ้าน สิ่งที่ต้องระวัง คือ มีโอกาสที่ผู้รับเหมาจะทิ้งงานสูง เพราะไม่มีสัญญาอย่างชัดเจน รวมทั้งวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างอาจไม่ได้มาตรฐาน และอาจก่อให้เกิดปัญหาระหว่างการก่อสร้าง หรือหลังสร้างเสร็จได้  การสร้างบ้านด้วยบริษัทรับสร้างบ้าน อีกหนึ่งตัวเลือกในการสร้างบ้านยอดนิยม คือ การจ้างงานกับบริษัทรับสร้างบ้าน ให้เข้ามาดูแล รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ ในทุกขั้นตอน ซึ่งการสร้างบ้านด้วยการจ้างงานจากบริษัท จะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยเพิ่มความมั่นใจ และเพิ่มความไว้ใจได้เป็นอย่างดี เนื่องจากบริษัทจะมีการเซ็นสัญญารายละเอียด และข้อตกลงต่าง ๆ ที่ทั้ง 2 ฝ่ายต่างต้องยอมรับเป็นลายลักษณ์อักษร ทำให้การจ้างงานรูปแบบนี้ จะเกิดปัญหาทิ้งงานได้ยากเป็นอย่างมาก อีกทั้งวัสดุในการก่อสร้างต่าง ๆ จะได้รับมาตรฐาน และมีการออกแบบบ้านด้วยสถาปนิกโดยตรง มีการควบคุมงานด้วยวิศวกร เพื่อที่จะให้ได้บ้านตามต้องการ ที่สำคัญการสร้างบ้าด้วยบริษัทรับสร้างบ้าน จะมีการรับประกันหลังการสร้างเสร็จอีกด้วย เพียงแต่การสร้างบ้านจากการจ้างบริษัท จะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง  สำหรับการสร้างบ้านทั้งสองรูปแบบข้างต้น จะเห็นได้เลยว่า มีความแตกต่างกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว …

ข้อควรระวังที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อโรงงานอุตสาหกรรม

โรงงานอุตสาหกรรมนั้นสำหรับประเทศไทยนั้นมีความสำคัญอย่างมากนะครับ เพราะว่าเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างใหญ่อย่างมากสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งหลายคนนั้นก็ทำงานอยู่ภายในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ด้วยเช่นกัน  ดังนั้นในบทความนี้สำหรับเรื่องความสำคัญอย่าง ข้อควรระวังที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อโรงงาน มีปัจจัยในเรื่องอะไรบ้างที่เราจะต้องระวังมาลองดูกันดีกว่านะครับ   โรคระบาด   อย่างแรกเลยนั้นคือ ในเรื่องของโรคระบาดนั้นสำคัญอย่างมากนะครับ เพราะว่าปัจจุบันนั้นจะมีโรคระบาดอย่างมาก ซึ่งถือว่าค่อนข้างจะอันตรายอย่างมาก เพราะว่าโรคระบาดนั้นสามารถติดต่อกันได้อย่างง่าย ภายในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งถ้าหากว่ามีการระบาดอย่างหนักนั้นจะทำให้อุตสาหกรรม นั้นเสียกำไร หรือ ผลประกอบการณ์อย่างมาก ดังนั้นโรคระบาดนั้นค่อนข้างจะอันตรายอย่างมากถ้าหากมีการระบาด จะต้องระวังในส่วนของโรคระบาดอย่างมากเลยนะครับ  เพราะว่าอาจจะทำให้ผลประกอบการนั้นลดลงอย่างมากนะครับ   ระบบไฟต่าง ๆ   อีกข้อที่สำคัญนั้นคือในเรื่องของ “ระบบไฟต่าง ๆ “ นั้นสำคัญอย่างมากนะครับ เพราะว่าเกือบจะทุกโรงงานอุตสาหกรรมนั้นจะต้องใช้ระบบไฟในการทำธุรกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการผลิต  หรือในส่วนงานอื่น ๆ นั้นจะต้องมีการใช้งานระบบไฟต่าง ๆ อย่างแน่นอน ซึ่งถ้าหากว่าระบบไฟฟ้านั้นมีความผิดพลาดนั้นอาจจะทำให้อุตสาหกรรมนั้นเกิดความผิดพลาด และ ทำให้เสียหายได้เลยนะครับ  ดังนั้นถ้าหากว่าระบบไฟต่าง ๆ นั้นเกิดความเสียหายนั้นเราควรที่จะหาวิธีการแก้ไขปัญหาทันทีนะครับ เพราะว่าไม่อย่างนั้นอาจจะทำให้ตู้ MDB นั้นเกิดความเสียหายเอาได้ และ อาจจะทำให้ เรานั้นเสียหายมากยิ่งขึ้นนะครับ   เครื่องจักรต่าง …

5บุหรี่ไฟฟ้าที่แพงที่สุด ที่เราอาจจะคาดไม่ถึง

บุหรี่ไฟฟ้านั้นเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่กำลังมีความยอดฮิต อย่างมาก  และ ปัจจุบันนั้นกำลังมีการใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างแพร่หลายอย่างมาก  และ แน่นอนว่าบุหรี่ไฟฟ้านั้นก็มีหลากหลายราคาหลากหลายแบรนด์อย่างมากด้วยเช่นกัน แต่ว่าแน่นอนว่าบุหรี่ไฟฟ้าเองก็มีความหลากหลายทั้งเรื่องของราคา และ  ในเรื่องของการใช้งานด้วยเช่นกัน ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของ บุหรี่ไฟฟ้าที่แพงที่สุด กันนะครับว่าบุหรี่ไฟฟ้านั้นจะมีราคาที่แพง ขนาดไหน มาลองดูกันครับ   Gepetto elite v2 vape mod  Gepetto elite นั้นเป็นแบรนด์ที่มีการผลิตในรูปแบบของ Custom หรือ ที่เราเรียกว่าสั่งผลิต สั่งทำเองเท่านั้น  และ  นอกจากในเรื่องของงาน custom แล้ว เหตุผลที่บุหรี่ไฟฟ้าตัวนี้นั้นมีราคาที่สูงนั้นก็เพราะว่าการทำบุหรี่ไฟฟ้ารุ่นนี้นั้นเป็นงานทำมือ หรือ Handmade ทั้งหมด โดยเฉพาะในส่วนของ Stabilize Wood นั้น จะมีลายที่เฉพาะ เพราะว่าทำมือเท่านั้น จึงทำให้มีเพียงแค่เครื่องเดียวในโลก โดยที่ราคาจะอยู่ที่ประมาณ 62,359 บาท  (และ อาจจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง)  otto carter vape mod  เหตุผลที่ Mod ตัวนี้นั้นมีราคาที่สูงอย่างมาก และ ติดอันดับในส่วนนี้นั้นก็เพราะว่า ในส่วนของตัวบุหรี่ไฟฟ้านั้น ถูกสลักด้วย ช่างไม้ยอดฝีมืออย่าง catter  ซึ่งช่างไม้คนนี้เป้นช่างไม้แกะสลักในหลากหลายผลิตภัณฑ์อย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นปืน หรือสินค้าอื่น ๆ จึงทำให้ราคาของ Pod บุหรี่ไฟฟ้า นั้นสูงถึง  93,540 บาทเลยนะครับ    Ti 26650 Top Hat Mod …

ร้านแม่และเด็ก เจาะลึกร้านแม่และเด็ก

หากว่าเอ่ยถึงร้านจำหน่ายสินค้าแม่และเด็ก หลายๆ คนนั้นก็คงจะคุ้นหูกันเป็นอย่างดี เพราะว่าสินค้าแม่และเด็กเป็นสินค้าที่มีความนิยมสูง ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ส่วนมากแล้วคุณพ่อและคุณแม่ต่างก็ทุ่มเทเม็ดเงินเต็มที่ เพื่อที่จะให้ลูกได้รับสิ่งที่ดีที่สุด เพราะเหตุผลนี้เองที่ทำให้หลายคนตัดสินใจเปิดร้านแม่และเด็ก ขึ้นมาเพื่อหวังจะเป็นทางรอดในยุคโควิด -19  หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่อยากให้การลงทุนธุรกิจไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด มาดูพร้อมๆ กันดังต่อไปนี้เลยว่าข้อมูลเรื่องร้านแม่และเด็ก นั้นมีอะไรบ้าง  ทำไมต้องมีร้านแม่และเด็ก  บางคนอาจจะสงสัยว่าเพราะอะไรจะต้องมีร้านขายของแม่และเด็ก ต้องขอบอกเลยว่าการมีร้านขายสินค้าเหล่านี้ จะช่วยให้คุณแม่สามารถซื้อของได้อย่างสะดวกสบายโดยไม่ต้องกังวล คงไม่มีใครที่อยากพาลูกไปตลาดนัดในสถานการณ์เช่นนี้ใช่หรือไม่ เพราะแท้ที่จริงแล้ว การพาลูกไปในสถานที่เหล่านี้ ในช่วงโควิด-19 จะส่งผลให้เกิดอันตรายต่อเด็กและตัวคุณแม่ด้วย ในขณะที่การไปที่ร้านจำหน่ายสินค้าแม่และเด็ก ดูจะเสี่ยงน้อยกว่าอย่างยิ่ง เหมาะสมกับหลายๆ คนที่กังวลถึงสภาวะของโรคระบาดนั่นเอง  ต้นทุนของร้านแม่และเด็ก สูงหรือไม่  ใครที่กำลังจะเปิดร้านขายของแม่และเด็ก อาจจะกังวลใจว่าต้นทุนของร้านนี้สูงหรือไม่ อย่างไร ซึ่งการเลือกเปิดร้านลักษณะนี้ อาจจะต้องเตรียมใจไว้ในระดับหนึ่ง เพราะว่าการลงทุนในสภาวะเช่นนี้ถือเป็นเรื่องยากลำบากอย่างยิ่ง ในกรณีที่ใครมีเงินลงทุนจำกัด ก็อาจต้องระมัดระวังมากกว่าเดิม เพราะนี่ก็คือเงินก้อนสุดท้ายสำหรับตัวคุณเองแล้ว หากว่าหมดเงินก้อนนี้แล้ว ก็จะเป็นการเสี่ยงมากยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมอีกด้วยสำหรับใครก็ตามที่จะลงทุน  คุ้มค่าแค่ไหนหากว่าจะลงทุนร้านขายสินค้าแม่และเด็กในตอนนี้  การพิจารณาถึงความคุ้มค่าเป็นหลัก สำหรับการลงทุนขายของถือเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก เพราะว่าหากลงทุนในตอนนี้แล้วไม่สามารถจำหน่ายสินค้าได้ ก็อาจจะส่งผลให้เกิดปัญหาในหลายๆ กรณีเลยก็ว่าได้ ไม่ว่าจะเป็นกรณีติดหนี้นอกระบบ และหลายๆ อย่าง …